Kultura

Brojni etnografski eksponati koji su se upotrijebljavali u raznim prilikama proteklih 150 godina nalaze se u zavičajnoj zbirci

Razni upotrebljavani eksponati zavičajne zbirke

Originalni dijelovi drvenog vodovoda izgrađenog 1882. godine i dijelovi cijevi od lijevanog željeza od novijeg vodovoda izgrađenog 1911. godine.

Glavni predmeti stare kuhinje u goranskoj kući Vesel

Vanjski izgled goranske kuće Vesel

Unutarnji dijelovi stare goranske kuće Vesel

Unutarnji dijelovi stare goranske kuće Vesel

Unutarnji dijelovi stare goranske kuće Vesel

Unutarnji dijelovi stare goranske kuće Vesel

   

izabrane fotografije

Pogled sa Kozjeg Vrha prema Sloveniji

Detalj iz prirode, Gljiva Muhara