Izvor


Povijest udruge

Rekreativna staza Trbuhovica oko mjesta Prezida dužine 7,5km. Izvedena je tako da je svakom posjetiocu omogućeno da je samostalno prijeđe, uživajući u ljepoti goranskih predjela, tišini goranskih šuma i mirisima goranskih livada. Prolazi putem brojnih prirodnih, kulturnih i povijesnih znamenitosti našeg kraja. Ulaz/izlaz na stazu je na više mjesta uključujući Zbitke, Mlake, Maslari, Kozji Vrh, Kranjci, a obilježena je na više mjesta namjensko izrađenim putokazima koji upućuju prolaznike u smjeru željene dionice rekreativne staze. Staza je financirana od strane Academy for Educational Development (A E D).


Izvor Trbuhovice

Izvor Trbuhovice

Izvor Trbuhovice

Rekreativna staza oko Prezida

   

izabrane fotografije

Pogled sa Kozjeg Vrha prema Sloveniji

Detalj iz prirode, Gljiva Muhara