Objavljeno 04.09.2017 [Razno]

U sklopu projekta Vas pozivamo na manifestaciju “Tisućljeća kulinarstva” koja će se održati u Samoboru 9. i 10.9.2017.g

Objavljeno 28.08.2017 [Razno]

Dana 22.7.2017.godine izveli smo početnu konferenciju za tisak za projekt Uživam tradiciju po kulinarskoj transverzali od Panonije do Jadrana koja se sufinancira iz Programa sudjelovanja Interreg V-A SI-HR 2014-2020.
Konferenciju za novinare počastili su svojom prisustvom g.Mariko Krmpotić iz Novog Lista i ga.Jelka Lekše iz Notranjsko Primorskih Novic.
Predsjednica Udruge Trbuhovica je predstavila Udrugu ciljeve in aktivnosti Udruge.
Vođa projekta Karolina Ožbolt Klepac je predstavila cjelovit EU projekt sa akronimom Uživaj Tradiciju, njegove glavne ciljeve te glavne aktivnosti, odgovornosti i zadače projektnog partnera Udruge Trbuhovica http://www.novilist.hr/Vijesti/Regija/node_1588/Slovenci-i-Hrvati-mogu-zajedno-Kulinarska-transverzala-od-Panonije-do-Jadrana

Objavljeno 28.08.2017 [Razno]

13.7.2017
Udruga Trbuhovica je za koordinatora projekta »Uživam Tradicijo« odabrala Karolinu Ožbolt Klepac. Želimo puno uspjeha u koordinaciji projekta.

izabrane fotografije

Pogled sa Kozjeg Vrha prema Sloveniji

Detalj iz prirode, Gljiva Muhara